• page_head_bg

การวิเคราะห์โครงสร้าง

ABAQUS

การปรับปรุงคุณภาพ: นำเสนอแผนที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาคุณภาพ

การเลือกวัสดุ

ช่วยลูกค้าในการรวบรวมความต้องการวัสดุ วิเคราะห์ความเค้นและการเสียรูป และเลือกวัสดุที่เหมาะสม

โครงสร้างImg1

แรงกดของจุดจะแปรผันอย่างมากในแต่ละตำแหน่ง การเสียรูปและการบิดเบี้ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

โครงสร้างImg2

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: แนะนำกระบวนการขึ้นรูปและให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการทดสอบตัวอย่าง

การทดลองลูกบอลล้มของพัดลมระบายความร้อน การวิเคราะห์ความเค้น (ขวา)

โครงสร้างImg3
โครงสร้างImg4
โครงสร้างImg5
โครงสร้างImg6

หลังจากปรับความหนา ความขนานของชิ้นงานจะดีขึ้นอย่างมาก